กวางเจา 2,500 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
สเปน 20,000 ฿
 
ทัวร์ไทย One Day Trip ฉะเชิงเทรา
1 วัน 0 คืน
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคา 1,490.-
 
ราคา 1,490฿
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - วัดอุภัยภาติการาม - วัดจีนประชาสโมสร - วัดโพธิ์บางคล้า - วัดสมานรัตนาราม - ช้อปปิ้งตลาดบ้านใหม่ร้อยปี - กรุงเทพฯ


07:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

07:30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

เช้า
บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  

09:00 น.
เดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา นำท่านเดินทางสู่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่าวัด หลวงพ่อโสธร เป็นหนึ่งในวัดที่มีความเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแปดริ้วค่ะ คาดกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยทีเดียว ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรานั่นเอง ทำให้มีผู้คนจากหลากหลายสารทิศมากราบไหว้บูชาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร

10:30 น.
วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) เป็นวัดญวน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันกับวัดจีนประชาสโมสรนัก ที่วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของที่นี่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3องค์ของไทย นักท่องเที่ยวจำนวนมากมักเดินทางมากราบนมัสการ และใช้นิ้วลูบตรงซอกระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขององค์หลวงพ่อ ซึ่งตามความเชื่อโบราณ เล่าขานกันว่าจะช่วยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้

11:00 น.
วัดจีนประชาสโมสร 1 ใน 3 วัดมังกรของประเทศไทย ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาต่างแวะมาเสริมบุญ เสริมทรัพย์ เพราะว่ากันว่าที่นี่เป็นวัดมังกรส่วนท้อง ส่วนหัวมังกรอยู่ที่ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช และหางมังกรอยู่ที่ จันทบุรี โดยตามคติความเชื่อแล้วผู้ใดที่ได้ลูบท้องมังกรจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิต

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (บ้านไม้ริมน้ำ)

13:00 น.
วัดโพธิ์บางคล้า วัดเก่าริมแม่น้ำบางปะกง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวิหารเก่าแก่ทรงจัตุรมุข สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และนอกจากนี้ยังมีตำนานความอัศจรรย์ของค้างคาวนับพันตัวใต้กิ่งโพธิ์ต้นใหญ่หลากหลายต้นที่บินมาอาศัยอยู่ที่วัดตั้งแต่เมื่อครั้งพระครูสุตาลงกตเป็นเจ้าอาวาส แม้หลังจากที่ท่านพระครูมรณภาพไปแล้วจะมีค้างคาวตกลงมาตายเกลื่อน แต่ก็ยังมีค้างคาวอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ ไม่อพยพไปไหน

13:30 น.
ตามไปเที่ยวกันต่อที่ วัดสมานรัตนาราม ที่นี่มี 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แปดริ้วสถิตอยู่ และยังมีองค์พระพิฒเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ สำหรับที่วัดสมานรัตนารามนี้เป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 10 แห่งด้วยกันที่ผู้คนนิยมมาขอพร และทำบุญค่ะ คือ หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถหลังใหม่, หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์, หลวงพ่อประทานพร, พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานบุตร, พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข, พระพิฆเนศ ปางปาฏิหาริย์ ๑๐๘ กร, ช้างเอราวัณ, พระราหู, พระพรหม และจระเข้โหราเทพารักษ์ นอกจากนี้องค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุขที่วัดสมานรัตนารามนั้น หมายถึง ความสุขสบาย, ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน, รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง, อิ่มหนำ สำราญ มีกินมีโชคลาภ จะนำความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกแห่งมาที่นี่มากมายเพื่อขอพรพระพิฒเนศ    

14:00 น.
หลังจากทำบุญไหว้พระให้อิ่มบุญอิ่มใจกันแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี ที่นี่เต็มไปด้วยของดี ของอร่อยมากมาย ของโบราณที่หาดูได้ยาก และของที่เราเห็นๆ กันในสมัยวัยเด็กให้ได้รำลึกความหลังกันอีกด้วย บรรยากาศโดยรอบๆ ตลาดเป็นบ้านห้องแถวสมัยโบราณมีกลิ่นอายของความคลาสสิคสมัยเก่าก่อนไว้อย่างชัดเจน ไฮไลท์สำคัญก็คือ ร้านข้าวห่อใบบัวครูลิน เป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดบ้านใหม่แห่งนี้มานาน มีข้าวห่อใบบัวหลายรสชาติให้ได้เลือกชิม ซึ่งหาชิมจากที่ไหนได้ยากมากๆ ทีเดียว

18:00 น.
พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19:30 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ