มาเก๊า 2,999 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿
สเปน 20,000 ฿
 
เกาะสุรินทร์-เกาะตาชัย 1 Day Trip (เดินทางจากเกาะสุรินทร์)
1 วัน 0 คืน
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทางทุกวัน
 
ราคา 2,200฿
08.30 น.           เตรียมตัวออกเดินทางจาก "" เกาะสุรินทร์ ""  มุ่งหน้าสู่เกาะตาชัย
10.15 น.           ถึงเกาะตาชัย เริ่มต้นลงดำน้ำกันในจุดแรกที่บริเวณแนวปะการังด้านทิศใต้   บริเวณนี้นอกจากจะมีแนว
                        ปะการังที่สวยงามแล้ว   ยังจะมีฝูงปลาที่อยู่ตามตามธรรมชาติหลากหลายชนิดอีกด้วย จนนักท่องเที่ยว
                        ต่างชาติพากันขนานนามทีแห่งนี้ว่าThe Fantasy Reef หรือ The Virgin Fantasy reefs
12.00 น.          ทานอาหารกลางวัน
13.00 น.          เดินเท้าแบบสบายๆ ไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะตาชัย เพื่อชม “ปูไก่ และ หอยมรกต”
14.00 น.          เตรียมตัวออกไปดำน้ำกันต่อที่  The Coral Garden หรือ สวนปะการัง  คือแนวปะการังที่ทอดตัวเป็นแนว
                       ยาวอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะตาชัย  ที่แห่งนี้มักจะมีโอกาสได้พบกับฝูงปลาใหญ่ หรือแม้แต่เต่าทะเล
                       อยู่เป็นประจำ
15.00 น.         ออกเดินทางกลับจากเกาะตาชัย
16.00 น.         ถึงเกาะสุรินทร์ โดยสวัสดิภาพ

ราคาท่านละ  2,200 บาท  
เดินทางด้วยเรือ Speed Boat จากเกาะสุรินทร์ทุกวัน  (ขั้นต่ำ 10 คน)

** ราคานี้รวม **
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
- เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม (จากเกาะสุรินทร์)
- อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
- การเดินทางมายัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   จ.พังงา
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม