เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
สเปน 20,000 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿