ลาว 3,100 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
มาเก๊า 2,999 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 22,999฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง : ตุลาคม 2560
ราคา 22,999.-
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 13,999฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง:สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคา 13,999.-
 
 
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน
ราคา 9,888฿
เดือน : มิถุนายน - สิงหาคม 2560 
ราคาเริ่มต้น :  9,888.-
- สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom
- โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
- หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
- เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,เมนู ซีฟู้ด
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่าน ถนนนาธาน
 
 
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน
ราคา 9,900฿
เดือน : มิถุนายน - ตุลาคม 2560 
ราคาเริ่มต้น :  9,900.-
- นมัสการขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ รีพัลส์ เบย์
- โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
- หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
- ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค
- เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,เมนู ซีฟู้ด