สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿
มาเก๊า 2,999 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
สเปน 20,000 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
3 วัน 2 คืน
ราคา 12,900฿
กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560  
 
 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline EK (HKG-EK003)
3 วัน 2 คืน
ราคา 9,900฿
เดินทาง 
สิงหาคม-ตุลาคม 2560
ราคา (เริ่มต้น) : 9,900.-
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 13,900฿
เดินทาง
สิงหาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 13,900.-
 
 
อิตาลี่ - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิส 7 วัน 4 คืน
7 วัน 4 คืน
ราคา 39,999฿
กำหนดการเดินทาง
12-18 ก.พ.
28 ก.พ. – 6 มี.ค.
22-28 มี.ค.
2-8 เม.ย.
26 เม.ย. – 2 พค
12-18 เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,999 .-