กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
ลาว 3,100 ฿
สเปน 20,000 ฿
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 22,999฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง : ตุลาคม 2560
ราคา 22,999.-
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 13,999฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง:สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคา 13,999.-
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED (SQ) - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 22,999฿
เดินทาง :
เมษายน - ตุลาคม 2560    ราคา  22,999  บาท
 
 
ที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
3 วัน 2 คืน
ราคา 17,900฿
กำหนดการเดินทาง
 12-14 สิงหาคม 2560  ราคา 17,900
21-23 ตุลาคม 2560 ราคา 18,900
 9-11 ธันวาคม 2560 ราคา 18,900
30 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 31 ธันวาคม 2560 – 2
มกราคม 2561 ราคา 19,900