กวางเจา 2,500 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
มาเก๊า 2,999 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ KNOCKOUT SINGAPORE
3 วัน 2 คืน
ราคา 16,900฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง: สิงหาคม-ธันวาคม 2560 (25รอบ)
ราคา 16,900-19,900.-
 
 
เที่ยวสิงคโปร์ ครบสูตร โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
4 วัน 3 คืน
ราคา 23,900฿
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม : 20-23 ตุลาคม 2560 ราคา 23,900
ธันวาคม : 29 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม
2561 ราคา 25,900
 
 
สิงคโปร์ KNOCKOUT SINGAPORE โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ 3K
3 วัน 2 คืน
ราคา 14,900฿
กำหนดการเดินทาง :
13-15, 27-29 ตุลาคม 2017  ราคา 14,900.-
3-5, 10-12, 17-19 พฤศจิกายน 2017 ราคา 14,900.-
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 13,900฿
เดินทาง
สิงหาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 13,900.-