ขอนแก่น 1,300 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
มาเก๊า 2,999 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
 
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD024)
5 วัน 4 คืน
ราคา 14,999฿
กำหนดการเดินทาง
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save
3 วัน 2 คืน
ราคา 16,900฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง:สิงหาคม-ธันวาคม
ราคา 16,900-19,000.-

 
 
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ KTM-TG002)
5 วัน 4 คืน
ราคา 36,799฿
กำหนดการเดินทาง
2017-10-13
2017-10-21
2017-12-01
2017-12-09
2017-12-29
 
 
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK - SP
3 วัน 2 คืน
ราคา 9,999฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2560  
ราคา 9,999