ภูเก็ต 1,900 ฿
สเปน 20,000 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK BUSINESS CLASS) EK (HKG-EK004)
3 วัน 2 คืน
ราคา 25,900฿
กำหนดการเดินทาง
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคา 25,900 เป็นต้นไป
 
 
เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
3 วัน 2 คืน
ราคา 13,900฿
กำหนดการเดินทาง
เดินทาง:ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 13,900-15,900.-
 
 
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline EK (HKG-EK003)
3 วัน 2 คืน
ราคา 9,900฿
เดินทาง 
สิงหาคม-ตุลาคม 2560
ราคา (เริ่มต้น) : 9,900.-
 
 
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน
ราคา 9,888฿
เดือน : มิถุนายน - สิงหาคม 2560 
ราคาเริ่มต้น :  9,888.-
- สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom
- โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
- หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
- เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,เมนู ซีฟู้ด
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่าน ถนนนาธาน