อินโดนีเซีย 5,700 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
มาเก๊า 2,999 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
 
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
3 วัน 2 คืน
ราคา 12,900฿
กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560  
 
 
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน (MMR021_PG) - B
3 วัน 2 คืน
ราคา 11,900฿
เดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2560
ราคา 11,900
 
 
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิสระวดี มิงกุน (MMR051_FD) - B
4 วัน 3 คืน
ราคา 14,900฿
เดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2560
ราคา 14,900.-
 
 
ที่ยวพม่า บินตรง !! เชียงใหม่ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
3 วัน 2 คืน
ราคา 16,900฿
กำหนดการเดินทาง : เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท