สวิสเซอแลนด์ 13,075 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
กวางเจา 2,500 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
ลาว 3,100 ฿
กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿