มาเก๊า 2,999 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
สิงคโปร์ 4,280 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
ลาว 3,100 ฿