กวางเจา 2,500 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
ลาว 3,100 ฿
อินโดนีเซีย 5,700 ฿
แคนนาดา 21,400 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
 
 
Angel Tour & Organizer Co., Ltd. มีทีมงาน และ บุคลากรที่มีความชำนาญด้านการท่องเที่ยว หลากหลายเส้นทาง ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ มีความตั้งใจทำงาน มีความจริงใจ และการบริการที่ดี และมีประสบการณ์ในการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ในองค์กร ดังนั้นองค์กรของท่านจึงไว้วางใจบริษัทฯ ของเราได้