กวางเจา 2,500 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
เวียดนาม 2,600. ฿
กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
มาเลเซีย 3,500 ฿
 
 
ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD (CSX-FD024)
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 14,999฿
สำหรับท่านที่ต้องการให้ทำใบเสนอราคา หรือ สอบถามข้อมูล ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามด้านล่าง และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด
แบบฟอร์มติดต่อจองทัวร์
ช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลสำคัญ
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ *
แฟกซ์
ที่อยู่