กระบี่ , หาดใหญ่ 1,750 ฿
ขอนแก่น 1,300 ฿
ญี่ปุ่น 6,000 ฿
เชียงใหม่ 1,600 ฿
เซี่ยงไฮ้ , ปักกิ่ง 6,499 ฿
ภูเก็ต 1,900 ฿
คุนหมิง 4,999 ฿
 
 
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ KTM-TG002)
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง
2017-10-13
2017-10-21
2017-12-01
2017-12-09
2017-12-29
ราคา 36,799฿
สำหรับท่านที่ต้องการให้ทำใบเสนอราคา หรือ สอบถามข้อมูล ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามด้านล่าง และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด
แบบฟอร์มติดต่อจองทัวร์
ช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลสำคัญ
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ *
แฟกซ์
ที่อยู่